Skip to content

Sound Walks

—————————— scroll down for English ————————————

AVIAN HUMANOIDS. EEN BOVENNATUURLIJKE GELUIDSWANDELING.
Al sinds mensenheugenis komen vogelmensen voor in mythes en folklore. Avian Humanoids is gebaseerd op bekende mythologische figuren, zoals Gamayun, Morpheus, Thanatos, Ba, Harpies en Kinnars. Afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Ze zijn wijs, met voorspellende gaven, vol liefde, of juist kwaadaardig. Ze kijken vanuit hun boom neer op de mensheid beneden, naar de strubbelingen, de zoektocht naar de zin van het leven, de liefde, de hebzucht en kortzichtigheid.

VAN BOOM NAAR BOOM
Avian Humanoids is een bovennatuurlijke geluidswandeling. Je loopt van boom naar boom, naar vijf bijzondere bomen in het Oosterpark in Amsterdam. Zodra je eronder staat komt de boom tot leven, je hoort het geruis van bladeren en het gefladder van vleugels. Dit is niet zomaar een park, dit zijn niet zomaar bomen. Hier wonen de Avian Humanoids. Deels mens, deels vogel. In de boom beginnen zij te zingen. Terwijl ze boven je zitten en om je heen vliegen luister je naar hun lied.

GELUIDSKUNST
Bij elke boom ervaar je verschillende vogelmensen, een eigen geluid en een nieuwe compositie. De teksten van de liederen zijn geïnspireerd op mythologische wezens en de melodie is deels afgeleid van diverse bijzondere zangvogels. Avian Humanoids laat zich het beste omschrijven als geluidskunst en is een mix van hedendaags klassiek, electronica, met elementen van opera. De geluidswandeling bestaat uit experimentele composities die mede tot stand zijn gekomen met behulp van stemvervormingsoftware en het Dolby Atmos surround sound systeem.

We voegen een extra laag toe aan jouw waarneming van de reële wereld en we nodigen je van harte uit om voor even op te gaan in de wereld van Avian Humanoids.

De geluidswandeling duurt ongeveer 40 minuten en is te ervaren door middel van de app Echoes die je van te voren gratis kunt downloaden in de App Store en via Google Play, en een koptelefoon of oortjes.

Avian Humanoids blijft beschikbaar tot 12 september 2024. 

Hier vind je alle informatie over de app Echoes en de directe link naar de geluidswandeling. 

De geluidswandeling is gratis.

AVIAN HUMANOIDS. A SUPERNATURAL SOUNDWALK.
Bird people have featured in myths and folklore since immemorial time. Avian Humanoids is based on well-known mythological figures such as Gamayun, Morpheus, Thanatos, Ba, Harpies and Kinnars. Originating from different parts of the world. They are wise, with predictive gifts, full of love, or evil. From their tree they look down on humanity below, at the struggles, the search for the meaning of life, love, greed and short-sightedness.

FROM TREE TO TREE
Avian Humanoids is a supernatural soundwalk. You walk from tree to tree, to five special trees in the Oosterpark in Amsterdam (NL). As soon as you stand under it, the tree comes to life, you hear the rustling of leaves and the fluttering of wings. This is not just a park, these are not just trees. The Avian Humanoids live here. Part human, part bird. They start singing in the tree. As they sit above you and fly around you, listen to their song.

SOUND ART
With each tree you experience different bird people, their own sound and a new composition. The lyrics of the songs are inspired by mythological creatures and the melody is partly derived from various special songbirds. Avian Humanoids can best be described as sound art and is a mix of contemporary classical, electronica, with elements of opera. The sound walk consists of experimental compositions that were created with the help of voice transformation software and the Dolby Atmos surround sound system.

We add an extra layer to your perception of the real world and we cordially invite you to immerse yourself in the world of Avian Humanoids.

The sound walk lasts approximately 40 minutes and can be experienced using the Echoes app, free to download from the App Store and Google Play, and headphones or earphones.

Avian Humanoids will be available until September 12th 2024.

Here you can get information for the Echoes app and a direct link to the sound walk.

The sound walk is free.

CAST
Concept, muziek, lyrics, veldopnames, sound design / Evelien van den Broek.
Zang / Evelien van den Broek, Stefanie Janssen, Kevin Walton, Nienke Nasserian Nillesen,
Timotheus Maas.
Studio opnames / Marcel de Rooij van Studio De Slapende Hond en Evelien van den Broek.
Montage, mix en mastering / Evelien van den Broek.
Audio opname en nabewerking advies: Marcel de Rooij / Studio De Slapende Hond.
Marketing, pr & beeld / Marieke Josselet / lets_go_public.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), Dyane Donck Company en het Amarte Fonds / Avian Humanoids is supported by: the AFK (Amsterdam Fund for the Arts), Dyane Donck Company, and the Amarte Fonds.

FANFARE

Fanfare is an interactive sound walk with a sticky sad marching band. 

You are walking along a beach. Suddenly you hear a gloomy marching band play, right behind you. When you stop, they stop. As soon as you continue to walk, there they are again. Eagerly following you. Clingy. They will keep you company and play four new music compositions, one for each season. 

Fanfare premiered at the Into The Great Wide Open festival, Vlieland (NL), in September 2022. Visit this website for the sound walk.
The music is also available as an album on Bandcamp.

concept, music evelien van den broek | audio recordings marcel de rooij and evelien van den broek | mix, mastering evelien van den broek | musicians members of Neo-Fanfare 9×13: arthur kerklaan (trumpet), wim van den haak (alto horn), anton van houten (trombone), arne visser (helicon), jeroen geevers (drums) | conductor hardy li | web app programmer roald van dillewijn | illustration jeroen murré | website, production and PR evelien van den broek

Thanks to: Studio De Slapende Hond (Marcel de Rooij), Edo Paulus, Dyane Donck, and all the Fanfare web app guinea pigs.

Fanfare is supported by the Performing Arts Fund NL.

Stemmengeschuifel, met Heijermans door de Pijp

Gazing through Heijerman’s eyes, take a stroll on an eighty-minute Dutch audio tour through last century’s Amsterdamse Pijp (The Pipe). Stemmengeschuifel, met Heijermans door de Pijp (Scuffling voices, through the Pipe with Heijermans} is Dutch-language only. Download or open in App.

Heijerman’s masterpiece Op hoop van zegen has been performed in the Netherlands over a thousand times, and it has been translated into all languages. When Heijermans first arrived in Amsterdam in 1892, he was 27 years old and all but flat broke with a mere 62 cents upon his person. Just one year later, his first production premiered and he held the post of editor of Arts and Literature with the newly founded newspaper Telegraaf. In his short sketches called Falklandjes, which appeared in the papers for thirty years, he lays daily life bare under the pen name Samuel Falkland jr. He ambled through town day and night, watching and listening as he depicted the harshness of reality with a loving hand. These Falklandjes form the basis for the audio tour through the streets of the Pipe.

Fancy yourself a passer-by in the olden days of the streets where the ‘white plague’ roams. Experience the harrowing social destitution and rediscover the true meaning of the term ‘welfare state’.

direction renate zentschnig | composition, sound design, editing evelien van den broek | compilation lex bohlmeijer based on texts by herman heijermans | research margijn bosch | voices margijn bosch, kitty courbois, charlie-chan dagelet, fred goessens, alwin pulinckx, halina reijn, gijs scholten van aschat, bart slegers | with thanks to ellen walraven, amsterdam 2013, cafe restaurant de ysbreeker | production soundtrackcity, toneelgroep amsterdam (now ITA) | financial support gemeente amsterdam

Het Parool ***** (in Dutch): ‘Met een zorgvuldig getimede geluidswandeling wordt Heijermans stijlvol, op humoristische en troostrijke wijze geëerd. Voor Soundtrackcity is dit de twaalfde Amsterdamse geluidswandeling. Een kroon op het werk.’ Edith Andriesse

Theaterkrant **** (in Dutch)‘Geluidswandeling is een bescheiden woord; het is eigenlijk puur theater wat we beleven, maar dan niet visueel, zoals in de theaterzaal, maar auditief. (…) Componist Evelien van den Broek maakt er een prachtig en indringend geluidsdecor bij (…). De straten komen tot leven.’ Kester Freriks

De Groene Amsterdammer (Dutch): Wonderschone ervaring.’​ – Loek Zonneveld

De Telegraaf **** (In Dutch): ’… dit uiterst zorgvuldig getimede geluidsspel dat theater, geschiedenis, hoorspel en stadswandeling in één is.’ Esther Kleuver

NRC (In Dutch): ‘De gesproken stadswandelingen van Soundtrackcity zijn gemaakt door kunstenaars. Altijd goed, maar deze over Heijermans en de Pijp spant de kroon.’ Joyce Roodnat

Deep Down – The original masters of glitch, a soundwalk for Into The Great Wide Open

Premiered at the Into The Great Wide Open festival, Vlieland (NL), 1 – 4 september 2016 (In Dutch).

What begins as an audio walk across the island, gradually takes an unexpected turn. With her singing voice composer Evelien van den Broek seduces you into the water, and takes you through an immeasurable space that resonates with mysterious sounds. Vibrate along with deep drones, glitches and pulsating beats. Sing with rarely heard sounds of seals, whales and other underwater creatures that use their entire body to make sublime sound. Here in the depth, dance and electronic music were invented long before anyone knew about it. Just when you consider staying under water forever, you will be roughly lifted above water. You are back on dry land and look out over the sea from the highest dune (In Dutch). Listen online.

Davides.nl: ‘Everything fits. The beautiful route, the realistic ambient sounds, the sounds that support this magical story and the accompanying music. As I climb the highest dune of Vlieland and look out over the sea, I hear the waves and the underwater sounds of seals and whales as the story reaches its tragic climax.

production soundtrackcity commissioned by into the great wide open | composition, vocals, sound design, editing evelien van den broek | concept evelien van den broek and renate zentschnig | dramaturgy renate zentschnig | text evelien van den broek and renate zentschnig | voice over lucky fonz III | story tellers ruud westerkamp and tosca ten cate, bojan bajic | soundtrackcity app roeland p. landegent

Thanks: Tom Bijnen, Project SAM, Floortje Doornik for textual advice. All try out walkers, especially Michiel, Elsje and Jan. Made with support of the VSB Fonds and Rederij Doeksen.

Listing of all sound walks: