Skip to content

AVIAN HUMANOIDS

— English below —

AVIAN HUMANOIDS 

Geluidswandeling informatie

Je kunt deze wandeling doen met je eigen mobiele telefoon met mobiel netwerk, je beste koptelefoon of oortjes, en de Echoes (Explorer) app. Download de app hier (of zoek hem op in de Apple Store of Google Play). De app is gratis.

Zorg dat je ‘locatievoorziening’ (gps) aan staat.

Je kunt de geluidswandeling openen in de Echoes app via deze link. Of zoeken op ‘Avian Humanoids’ (Oosterpark, Amsterdam), of gebruik deze QR-code:

Zodra Avian Humanoids is geopend kun je de wandeling ter plekke streamen of, Tip: vooraf met WiFi downloaden (rode pijl) als je je mobiele internetbundel wilt sparen. We raden je ten zeerste aan om bij ‘audio quality’ voor ‘Professional’, of ten minste ‘Premium’, te kiezen (‘Basic’ wordt afgeraden!).

Voor Android gebruikers: er zit helaas een bug in de Echoes app met een melding om je te abonneren (’treat your ears’, ‘subscribe’) voor goede geluidskwaliteit, maar die moet je negeren! Je kunt gewoon alle ‘audio qualities’ gratis downloaden of streamen, zonder een abonnement te nemen.

Zoek de vijf blauwgrijze cirkels op in de plattegrond die je ziet. Het felblauwe icoontje geeft aan waar je je bevindt. Loop, zodra het geluid begint te spelen, door tot het midden van de cirkel, of totdat je je direct onder de boom bevindt. De geluidswandeling heeft geen vaste volgorde, je kunt zelf kiezen welke route je volgt langs de vijf bomen in het Oosterpark.

Soms komt het, vanwege instabiele gps, voor dat het geluid plotseling stopt. Kijk dan even op de plattegrond in de app en zorg ervoor dat je je weer binnen de cirkel bevindt.

Veel wandel- en luisterplezier!

AVIAN HUMANOIDS

Sound walk information

You can do this walk with your own mobile phone with mobile network, your best headphones or earphones, and the Echoes (Explorer) app, which you can download in advance here (or look it up yourself in the Apple Store or Google Play). The app is free.

Make sure your ‘location service’ (gps) is turned on.

You can access the soundwalk in the Echoes app via this link. Or search for ‘Avian Humanoids’ in the app (Oosterpark, Amsterdam), or scan this QR code:

As soon as Avian Humanoids is open, you can stream the walk on the spot or, Tip: download it in advance with WiFi (red arrow) if you want to save on your mobile internet bundle. We strongly recommend that you choose the ‘Professional’ audio quality, or at least ‘Premium’ (‘Basic’ is not recommended!).

For Android users: unfortunately there is a bug in the Echoes app that shows you a notice to subscribe (‘treat your ears’) for good sound quality, but you should ignore that! You can simply download or stream all ‘audio qualities’ for free without subscription.

Look for the five blue-gray circles shown in the map. The bright blue icon indicates where you are. As soon as the sound starts playing, walk to the center of the circle, or until you are directly under the tree. The sound walk does not have a fixed order, you can choose which route to follow along the five trees in the Oosterpark.

Sometimes, due to unstable GPS, it could happen that the sound suddenly stops. In that case just take a look at the map in the app, and make sure you are back within the circle.

Have fun walking and listening!